Od 1. siječnja 2009. na snazi je pravilnik WTF-a o svjetskom rangiranju taekwondo sportaša, a prve rang liste objavljene su u lipnju te godine. Na kraju godine u njih bijahu upisani borci koji su uspješno nastupili na Olimpijskim igrama 2008. ili na nekom od 20 najvećih natjecanja održanih tijekom 2009.
  U 2010. sportašima je vrjednovano 29 natjecanja, a aktualnim bodovima dodani su bodovi osvojeni u 2009, koji su prethodno umanjeni za 25%.
  Konačne prošlogodišnje rang liste datirane su s 31.12.2010, ali ne donose zalihu bodova s kojima sportaši raspolažu 1. 1. 2011: bodovi koji su im preneseni u 2010. prvo su umanjeni za novih 25%,  a potom su pribrojeni bodovima iz 2010. koji su također umanjeni za 25%. Zahvaljujući godišnjim odbicima, zlato sa SP 2011. u rankingu će vrijediti dvostruko više od zlata sa SP 2009... Nastavak
  Taekwondo na Olimpijskim igrama u Londonu:
sudjelovati mogu sportaši koji prihvaćaju odredbe Olimpijske povelje te u godini održavanja Igara  imaju navršenih 15 godina i Kukkiwonov Dan certifikat.
  Punu kvotu sportaša po nacionalnom taekwondo savezu čine dvije seniorke i dva seniora, koji pravo učešća moraju izboriti na kontinentalnim ili svjetskim kvalifikacijama.
  Na olimpijskom turniru nastupit će 128 boraca, 64 žene i 64 muškarca, pa će u svakoj olimpijskoj kategoriji biti po 16 sportašica, odnosno sportaša. Velika Britanija kao domaćin Igara ima pravo na punu kvotu od četiri borca (dvije seniorke i dva seniora u kategorijama po vlastitom izboru), a dvije seniorke i dva seniora dobit će pozivnice odlukom tripartitne komisije... Nastavak
  Vlada Južne Koreje je 2007. izglasala zakon o promidžbi taekwondoa i utemeljenju Taekwondo parka. Na američkom sveučilištu Berkeley 2009 je održan simpozij o razvoju taekwondo kurikuluma, čiji su zaključci prezentirani na 2. Međunarodnom simpoziju o taekwondo studijima, a čija poanta je da rastući obrazovni zahtjevi iz svijeta traže novi obrazovni sustav, kojega prisutni prepoznaju kao "Svjetsku taekwondo akademiju".
  Dan taekwondoa su 4. rujna 2008. po prvi put zajedno proslavili WTF, Kukkiwon, Fondacija za promidžbu tekwondoa i Korejski taekwondo savez.
  4. rujna 2009. Dan taekwondoa je obilježen polaganjem kamena temeljca za Taekwondo Park, u kom će svoje mjesto naći i "Svjetska taekwondo akademija" kao WTF-ov globalni svjetski obrazovni i istraživački centar... Nastavak
 
  Taekwondo.HRBAT